Tag Archives: Fabrika knjiga

Konferencija: Obrazovanje za demokratiju

U svom uvodnom izlaganju Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo,  rekla je da je ova dvodnevna konferencija deo proslave 20 godina rada organizacije u Srbiji i njenog bavljenja temom obrazovanja. Tokom tog vremena, cilj Fondacije je bio da se, pored ostalih, promoviše i građanski identitet. Obrazovanje je  par excellence  političko i demokratsko pitanje, istakla je Jelinčić. Stoga, u demokratskim i tranzicionim društvima, glavno pitanje jeste dostupnost obrazovanju.  Takođe, naglasila je Jelinčić, potrebno je da se i u formalnom obrazovanju osigura ambijent maksimalne inkluzivnosti. Potrebno je pravo na obrazovanje preneti iz II pakta (socio-ekonomskih prava) u I pakt (politička prava).

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,