Category Archives: Preuzeto

O zaveri protiv Srba

Poludeli ljudi (Belgrade foolies)7Mi danas živimo kao poslednji narod na svetu. Plašim se da je srpska psiha jako ugrožena. Vi te ljude više ne možete da posmatrate kao normalne. Oni su napola već negde u nekom drugom svetu. Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , , ,

Otvoreno pismo građanima Beograda

belgrader sunset

Preuzeto: Internet

Mi smo grupa od 50 naučnika i stručnjaka za urbani razvoj i planiranje iz raznih delova sveta, koja je posetila Beograd povodom 24. godišnje konferencije naše Međunarodne mreže za urbano istraživanje i akciju (INURA). Imamo bogato iskustvo u radu na projektima razvoja priobalja u gradovima poput Londona, Amsterdama, Hamburga, Barselone, Bostona, Njujorka, Toronta, Vankuvera, Hong Konga, Sidneja i Melburna. Veoma smo impresionirani jedinstvenim kvalitetima Beograda, a posebno kompaktnošću i raznolikošću njegovih gradskih prostora. Veza grada sa vodom mogla bi se obogatiti pažljivim razvojem oblasti između centra i reke Save. Jasno nam je da je projekat “Beograd na vodi” inicijativa koja vodi upravo ka ostvarenju te veze i pozdravljamo tu težnju. Međutim, videli smo i proučili planove i osećamo potrebu da prenesemo našu ozbiljnu zabrinutost povodom samog predloga projekta.

 

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , , , ,

Saopštenje povodom poziva na linč Žena u crnom

Organizacije civilnog društva najoštrije osuđuju poziv na linč potparola protivterorističke jedinice MUP-a, Radomira Počuče, protiv Žena u crnom.

Saopštenje povodom poziva na linč Žena u crnom

Žene u crnom iz Beograda obeležile su 26. marta – 15 godišnjicu od zločina etničkog čišćenja, proterivanja nad albanskim civilima, počinjenim od strane srpskih oružanih formacija. Tom prilikom su izrazile saučešće sa porodicama stradalih na Kosovu, kako kosovskih Albanaca, tako i stradalih civila u Srbiji.

Ovo je samo jedan u nizu napada kojima su Žene u crnom bile izložene, ovim putem podsećamo i na događaj kada su, pre tri godine bile i fizički napadnute, a njihove prostorije demolirane. Počinioci su do danas ostali nepoznati, kako javnosti, tako i nadležnim organima.

Posebno zabrinjava to što je poziv na linč došao od strane predstavnika zvaničnog organa MUP-a, u čijoj je primarnoj nadležnosti zaštita i bezbednost svih građana koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, kao i to što se nadležni organ čiji je Počuča poslenik još nije zvanično oglasio povodom ovog istupa.

Organizacije civilnog društva podržavaju podnošenje krivične prijave od strane Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Krivična prijava biće podneta danas.

Pozivamo sve koji su zainteresovani za istinsku demokratizaciju i evropeizaciju Srbije, posebno Međunarodnu zajednicu da obrati posebnu pažnju na činjenicu na koju smo godinama ukazivali, a to je odsustvo reforme sektora bezbednosti i umesto toga uspostavljanje partijske kontrole nad njim.

Navijačke grupe, a zapravo paravojne formacije, koriste se u obračunima sa političkim i vrednosnim oponentima vlasti. Pod izgovorom eventualne odmazde ovih grupa, vlast zabranjuje organizovanje skupova povodom zaštite ljudskih prava poput Parade ponosa, što neodoljivo podseća na manir predsednika Rusije Vladimira Putina kada se obračunava sa svojim oponentima. To dokazuje naše tvrdnje da je Srbija u poodmakloj fazi putinizacije.

Nažalost, ovaj težak incident počinjen od strane predstavnika MUP-a, potvrđuje sve navode o stanju ljudskih prava koje je Zaštitnik građana, Saša Janković izneo u svom redovnom Godišnjem izveštaju.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva i građane da podrže ovo Saopštenje i podršku pošalju na na sledeće e–mail adrese: office@ceas-serbia.org i office@yucom.org.rs

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Centar za evroatlantske studije
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Art klinika
Dah teatar

Beograd, 28.3.2014.

Označeno , , , , ,

Reforma školske nastave

floyd20. avgust 1955.

Reforma školske nastave: ne samo u tehničkom pogledu i opštem sistemu obrazovanja, nego osobito u pogledu gradiva. Savremeni sistem stupnjevitosti bez selekcije pogoduje jedino mediokritetima. Pamet je zapostavljena za račun strpljenja.

Hvale se i nagrađuju osobine robova. Škola postaje ogromna vežbaonica poslušnosti. Znanje koje se u njoj stiče je savršeno beskorisno, ne toliko po svojoj vrsti, koliko po svojoj nekoherentnosti i odsustvu celine.

Mozak jednog maturanta liči na komisionu radnju u koju duhovne veličine prošlosti, spale na prosjački štap, ostavljaju na prodaju dragocenosti svog privatnog života. Svedena na brojeve ili što je još gore posvećena sebi samoj a ne budućnosti, istorija ostavlja isti onaj mučni utisak, koga čovek dobija čitajući dnevnik neke usedelice.
Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , ,

Rođenima posle nas

A znamo i sami:
Mržnja, čak i prema podlosti,
Unakažava crte lica.
Gnev, čak i onaj zbog nepravde,
Čini glas promuklim. Ah, mi
Što htedosmo da pripremimo tle za ljubaznost
Sami nismo mogli biti ljubazni
Ali vi, kad najzad dođe vreme
Da čovek čoveku bude drug,
Spomenite nas se
S trpeljivošću.
B. Brecht, „Rođenima posle nas“

Etienne de La Boétie: IZ „RASPRAVE O DOBROVOLJNOM ROPSTVU“

ImageEtjen de la Boesi (1530-1563) je 1548. godine, sa svojih 18 godina, napisao delo „Rasprava o dobrovoljnom ropstvu“ (Le Discours de la servitude volontaire), „u slavu slobode a protiv tiranije„, sa večito aktuelnim pitanjem zašto se potlačena većina ne pobuni.

„Hteo bih, ovom prilikom, da shvatim kako to da toliko ljudi, toliko sela i gradova, toliko nacija podnosi katkad jednog jedinog tiranina koji ima samo onu moć koju mu oni daju; koji ima snage da im naudi jedino ako su oni voljni da to podnose; koji može da im učini neko zlo samo ako oni pristanu da ga trpe a ne da mu protivreče. To je jamačno velika a ipak tako obična stvar, pa se valja pre žalostiti nego iznenađivati time što milioni ljudi bedno služe, pognutih glava pod bestidnim jarmom, ne zato što ih na to primorava neka jača sila, već zato što su izgleda opčinjeni i očarani samim imenom Jednog…

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , ,

Politička ubistva i prevrati u Srbiji 1817 – 2003.

majka ratKontinuitet u diskontinuitetu. To bi mogla biti najkraća i najpreciznija definicija moderne istorije Srbije? Možda bi nam to pomoglo da vidimo dublje veze i niti koje povezuju događaje koji, na prvi pogled, nisu ni nalik jedni drugima?

Možda bi onda, naoko turbulentna, istorija Srbije dobila čvršći okvir, a njene skokovite promene mogle bi da se vide kao delovi istog, u suštini jednosmernog kretanja. Ako je to tačno, bili bismo prinuđeni da počnemo da analiziramo da bismo razumeli. I da razumemo da bismo menjali.

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , , , , ,

„Srbi nezadovoljni sami sobom“

strava užasProfesor Univerziteta Džon Hopkins Dejvid Kenin kaže da Srbi ne samo da su nezadovoljni drugima, nego i sami sobom, što može uticati na ceo region.

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , ,

O idealno rđavoj državi

majka ratKoja je država dobra – ne znam. Ali je sasvim sigurno da nije:država u kojoj se jednakost sastoji u bedi, a sloboda u nejednakosti;država čiji su građani taoci njene vlade;država u kojoj ste srećni ako ste živi;država u kojoj svako zna šta treba da radi, ali ne zna zašto;država kojoj nije dosta što je podnosite, već zahteva da to činite sa oduševljenjem;država koja se poziva na nebo kad joj ne ide dobro, a na sebe kad joj pođe bolje.

Nastavite sa čitanjem

Označeno ,

O kulturnom obrascu

picnic gun„Čim se čovek uzdigne nešto malo iznad nacionalnog egoizma, njemu postaje jasno da nacija sama sobom ne predstavlja ono sto se u filozofiji naziva »vrednost«. Vrednost joj mogu dati samo opšti kulturni ideali, kojima bi se ona stavila u službu.“ Slobodan Jovanović, O kulturnom obrascu 

Nastavite sa čitanjem

Označeno , , , , , , ,